Deutsch
English
Français
по-русски
Polski

Rozszczep wargi, żuchwy i podniebienia

W ciągu ostatnich kilku lat w medycynie rozwijano i praktykowano różnorodne koncepcje leczenia pacjentów z rozszczepem wargi, żuchwy i podniebienia.

Celem pierwotnej operacji ma być umieszczenie całej dostępnej tkanki miękkiej w prawidłowym położeniu i odpowiednie jej wymodelowanie. Ważne jest, aby nie powstały szpecące blizny i aby dotknięte partie twarzy, np. wargi, ponownie spełniały swoje prawidłowe funkcje.

Wykonujemy korekcję szpecących blizn warg, umieszczając tkankę miękką (mięśnie, tkankę łączną, skórę) w prawidłowym położeniu i odpowiednio ją modelując.

Dr. Dr. med. Nicole M. Eggensperger
Praxis Kiefer- und Gesichtschirurgie FMH
Gartenstrasse 2
CH-6300 Zug
Tel +41 (0)41 711 33 80
Fax +41 (0)41 711 33 81
Email praxis.eggensperger@maxface.ch


Dr. Dr. med. Nicole M. Eggensperger
Praxis Kiefer- und Gesichtschirurgie FMH
Oberdorfstrasse 20
CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)44 710 33 80
Fax +41 (0)44 710 33 81
Email praxis.eggensperger@maxface.ch