Deutsch
English
Français
по-русски
Polski

Korygowanie nieprawidłowego ułożenia żuchwy

Nieprawidłowy układ żuchwy jest uwarunkowany genetycznie i uwidacznia się podczas wzrostu dolnej i górnej szczęki. Wzrost żuchwy może być nadmierny lub ograniczony; jej rozwój może być zbyt mały lub zbyt duży. Ponadto możliwy jest również asymetryczny wzrost, powodujący odmienny wygląd lewej i prawej połowy twarzy. Nie tylko ma to ujemny wpływ estetyczny, ale również prowadzi do funkcjonalnych nieprawidłowości aparatu szczękowego. Podczas operacji dana żuchwa ustawiana jest w prawidłowym położeniu. Powoduje to poprawę proporcji twarzy, które stają się harmonijne, oraz skutkuje prawidłową powierzchnią stykania dolnej i górnej szczęki.

Operacje przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym i wymagają od 3 do 5 dni hospitalizacji w klinice AndreasKlinik Hirslanden lub w szpitalu Zuger Kantonsspital.

Dr. Dr. med. Nicole M. Eggensperger
Praxis Kiefer- und Gesichtschirurgie FMH
Gartenstrasse 2
CH-6300 Zug
Tel +41 (0)41 711 33 80
Fax +41 (0)41 711 33 81
Email praxis.eggensperger@maxface.ch


Dr. Dr. med. Nicole M. Eggensperger
Praxis Kiefer- und Gesichtschirurgie FMH
Oberdorfstrasse 20
CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)44 710 33 80
Fax +41 (0)44 710 33 81
Email praxis.eggensperger@maxface.ch